Us?ugi transportowe

Oferujemy Pa?stwu us?ugi
transportowo-prze?adunkowe
na terenie ca?ego kraju
posiadamy 7 ci?gników siod?owych z wywrotkami aluminiowymi o pojemno?ci 42m3
mamy solidn? za?og? co gwarantuje wykonanie us?ugi zgodnie z Pa?stwa oczekiwaniem